Historik

ESF-projektet Kompetensbyrån

ESF-projektet Kompetensbyråns pågick från 2012-02-01 till och med 2014-06-27. Dess huvudsyfte var att underlätta arbetslösa och sjukskrivnas väg till arbetsmarknaden och därmed öka projektdeltagarens möjlighet att ta makten i sitt eget liv genom att gå från arbetslöshet till egen försörjning.
Genom kompetensbyrån skulle människor som står långt från arbetsmarknaden ha fler möjligheter till arbete och arbetsträning.

En inkubator/kompetensbyrå skulle bildas och utvecklas till en bestående stödverksamhet för socialt företagande, initiativ som vill bli sociala företag i syfte att skapa hållbara sociala företag som leder till en vidgad arbetsmarknad för personer som idag står utanför ordinarie arbetsmarknad.

En populärversion av slutrapporten för projektet kan du läsa här

Utvärderarens slutrapport och dess bilagor


ESF-projektet Kompetensbyrån 2.0

ESF-projektet Kompetensbyrån 2.0 för socialt företagande var tänkt som en fortsättning och vidareutveckling av Kompetensbyrån som bedrevs som ett ESF-projekt i Dalarna 2012-2014.

Utifrån erfarenheter från det tidigare projektet var syftet att under projektperioden 2015-09-01 till 2019-01-31 fortsätta bredda arbetsmarknaden genom att utveckla och etablera en stödstruktur för sociala företag i Dalarna.

Av olika skäl fick projektet tyvärr avslutas redan i mars 2016 innan det hunnit ta fart.