Kontakt

info@kompetensbyran.com

Nuvarande styrelse från Föreningsstämman 28 april 2017
Ordförande: Sylvia Paulsson
Ledamot: Sara Norrestam (VASST)
Ledamot: Åke Hedblom (Koopus)
Ledamot: Björn Albihn
Ledamot: Kersti Vikström (Iessn Til)
Ledamot: Jonny Wikström (Siljansnäsresursen)
Ledamot: Anki Rooslien (Långshyttans Bruksservice)
Ledamot: Conny Bringås