Röjsågsutbildning

Anmäl Intresse för Röjsågsutbildning

Genom Region Dalarnas projekt ”Utveckling av ASF i Dalarna” erbjuder Kompetensbyrån Röjsågsutbildning körkort nivå RA

8 deltagare verksamma i Dalarnas Arbetsintegrerande Sociala Företag ges möjlighet till utbildningen.

2 utbildningsdagar / grupp ca 8.00-16.00 alla dagar
max 8 personer / grupp och instruktör

Instruktören tillhandahåller sågutrustning, bränsle samt slitmaterial.
Kursdeltagarna tillhandahåller egen skyddsutrustning, se Arbetsmiljöverkets regler (AFS 2012:1 )

Instruktören har kompletterande låneutrustning, ingen extra kostnad tillkommer för lån av kläder. Men instruktören behöver veta det i god tid före kursstarten.

Varje deltagare har sin egen mat, vi äter lunch ute vid öppen eld om ej beställaren har andra idéer. Kl. 8.00 – 16.00 alla dagar

Utbildningssystemet är mönster och varumärkesskyddat och man skall vara certifierad för att använda det i kommersiellt syfte

Kostnader: 
– Utbildningen är kostnadsfri.
– Deltagarna står själva för resor och eventuellt boende.

Plats och datum för utbildningen    ?
Innan vi kan bestämma datum och plats för utbildningen behöver vi få in en ordentlig intresseanmälan med företagsnamn och deltagarnas namn.

 

Intresseanmälan/info:

Snarast, men senast  10 november till Jonny Wikström             jonny.wikstrom@kompetensbyran.com  eller tel 070-292 96 45