Kompetensbyrån för sociala företag i Dalarna Ekf

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla en stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Samla personer och organisationer som är intresserade av och vill främja utveckling av meningsfull och kvalitativ arbetsträning samt integrerat arbete och socialt företagande som ger människor, som annars står utanför arbetslivet, möjlighet till delaktighet och arbete. Föreningen kan vara part i och eller driva egna utvecklingsprojekt samt vara drivande kraft för skapande av arbetsintegrerande socialt företagande. För etablering och drift av arbetsintegrerande socialt företagande förutsätts samverkan med andra organisationer. Medlemmar deltar i verksamheten genom egen arbetsinsats.