KB_Årsmöteshandlingar

Handlingarna till Kompetensbyråns
Föreningsstämma/Årsmöte 2019-03-08

Kallelse

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning: Balansrapport  och Resultatrapport