Kontakt

info@kompetensbyran.com

Nuvarande styrelse från Föreningsstämman 26 augusti 2020
Ordförande: Gunnar Hårdén (Dalahänder)
Jonny Wikström (Siljansnäsresursen)
Ledamot: Kersti Vikström (Iessn Til)
Ledamot: Åke Hedblom (Koopus)
Ledamot: Karina Andersson
Ledamot: Sara Norrestam